Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "danh dự"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không bị chông gai thì chí nguyện không kiên cường.

Khổng Tử

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống