Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "chiến tranh"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu giống như chiến tranh, dễ bắt đầu nhưng rất khó để dừng lại.

Henry Louis Mencken

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống