Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "chia tay"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Chừng nào bạn còn sống, hãy cẩn thận khi đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài.

La Fontaine

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống