Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "chất lượng"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Phạm phải sai lầm là con người; vấp ngã là chuyện bình thường; có thể cười vào mặt chính mình là sự trưởng thành.

William Arthur Ward

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống