Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "cha con"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hy vọng những điều tốt nhất. Chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Tận dụng những điều đang có.

Zig Ziglar

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống