Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "cai trị"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không mạo hiểm thì chẳng làm gì được.

Ngạn ngữ Anh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống