Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "cá nhân"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai, nó được gọi là ngày mai.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống