Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "bí mật"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Học cho rộng, hỏi cho kỹ, nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho rõ, làm cho hết sức.

Khổng Tử

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống