Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "bề ngoài"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Mọi công việc thành đạt đều nhờ sự kiên trì và lòng say mê.

Ngạn ngữ Tây Ban Nha

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống