Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "bất công"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Những điều chúng ta biết chỉ là giọt nước. Những điều chúng ta không biết là cả một dại dương.

Isaac Newton

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống