Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "an toàn"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình bạn luôn luôn là dầu xoa dịu tốt nhất cho nỗi đau vì thất vọng trong tình yêu.

Jane Austen

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống