Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn của tác giả Ngạn ngữ Mông Cổ

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Còn yêu nhau thì còn tha thứ cho nhau được.

Khuyết danh

Tìm tác giả theo tên

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

Tham gia cộng đồng

Đóng góp danh ngôn hay và đăng ký cộng tác viên cho Danhngoncuocsong.vn
© 2012 Danh ngôn cuộc sống