Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn của tác giả Brigitte Bardot

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Cho nhiều hơn nhận thì sẽ được nhận nhiều hơn cho.

Khuyết danh

Tìm tác giả theo tên

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

Tham gia cộng đồng

Đóng góp danh ngôn hay và đăng ký cộng tác viên cho Danhngoncuocsong.vn
© 2012 Danh ngôn cuộc sống