Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tất cả tác giả có tên: 'A'

Tác giả Nghề nghiệp
A. A. Milne Nhà văn
Abigail Adams Đệ nhất phu nhân
Aesop Nhà văn
Agatha Christie Nhà văn
Agnes Repplier Nhà văn
Akhenaton Tổng thống
Albert Camus Nhà văn
Albert Einstein Nhà vật lý
Albert Schweitzer Nhạc sĩ
Aldous Huxley Nhà văn
Aleksandr Solzhenitsyn Nhà văn
Alexander Hamilton Chính trị gia
Alexandre Dumas Nhà văn
Alfred Adler Bác sĩ
Allen Ginsberg Nhà thơ
Amelia Earhart Phi công
Anatole France Nhà văn
Aristotle Triết gia
Arnold Bax Nhạc sĩ
© 2012 Danh ngôn cuộc sống