Danh ngôn bằng hình ảnh

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tâm hồn càng tao nhã và tinh tế, tâm hồn càng dễ tổn thương.

Paul Tournier

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống