Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Yêu nhiều là sống nhiều, và yêu mãi mãi ...

Yêu nhiều là sống nhiều, và yêu mãi mãi là sống vĩnh hằng.

Yêu nhiều là sống nhiều, và yêu mãi mãi là sống vĩnh hằng.
-
To love abundantly is to live abundantly, and to love forever is to live forever.

Henry Drummond

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Thầy giáo
Ngày sinh: 17/8/1851
Ngày mất: 1/3/1897

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống