Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Yêu nhau lắm, cắn nhau ...

Yêu nhau lắm, cắn nhau đau.

Yêu nhau lắm, cắn nhau đau.

Tục ngữ Việt Nam

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống