Yêu cái đẹp là thưởng thức. Tạo ra cái ...


Yêu cái đẹp là thưởng thức. Tạo ra cái đẹp là nghệ thuật.
-
Love of beauty is taste. The creation of beauty is art.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Người chịu đựng được cực khổ không bao giờ bị thiệt thòi.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống