Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Yêu cái đẹp là thưởng thức. Tạo ra cái ...


Yêu cái đẹp là thưởng thức. Tạo ra cái đẹp là nghệ thuật.
-
Love of beauty is taste. The creation of beauty is art.

Ralph Waldo Emerson

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống