Ý tưởng, giống như một hồn ma, cần phải ...


Ý tưởng, giống như một hồn ma, cần phải bắt chuyện chút ít trước khi nó tự giới thiệu mình.
-
An idea, like a ghost, must be spoken to a little before it will explain itself.

Charles Dickens

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việcý tưởng

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/2/1812
Ngày mất: 9/6/1870
© 2012 Danh ngôn cuộc sống