Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ý tưởng, giống như một hồn ma, cần phải ...


Ý tưởng, giống như một hồn ma, cần phải bắt chuyện chút ít trước khi nó tự giới thiệu mình.
-
An idea, like a ghost, must be spoken to a little before it will explain itself.

Charles Dickens

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việcý tưởng

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/2/1812
Ngày mất: 9/6/1870

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh.

Chanakya

© 2012 Danh ngôn cuộc sống