Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ý nghĩa của hòa bình là không còn sự ...


Ý nghĩa của hòa bình là không còn sự chống đối chủ nghĩa xã hội.
-
The meaning of peace is the absence of opposition to socialism.

Karl Marx

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hòa bìnhxã hội

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 5/5/1818
Ngày mất: 14/3/1883
© 2012 Danh ngôn cuộc sống