Ý nghĩa của hòa bình là không còn sự ...


Ý nghĩa của hòa bình là không còn sự chống đối chủ nghĩa xã hội.
-
The meaning of peace is the absence of opposition to socialism.

Karl Marx

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hòa bìnhxã hội

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 5/5/1818
Ngày mất: 14/3/1883
© 2012 Danh ngôn cuộc sống