Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ý muốn ở đâu thì đôi chân chạy đến ...


Ý muốn ở đâu thì đôi chân chạy đến đó.

Ngạn ngữ Italia

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ước muốn

Tiểu sử

Quốc gia: Italia
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống