Ý chí là điều quan trọng - chừng nào bạn ...


Ý chí là điều quan trọng - chừng nào bạn có nó, bạn vẫn an toàn.
-
The will is what matters - as long as you have that, you are safe.

Evelyn Underhill

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ý chían toàn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Tác gia
Ngày sinh: 6/12/1875
Ngày mất: 15/6/1941

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống