Xung đột là cơn bệnh trầm trọng của nhân ...


Xung đột là cơn bệnh trầm trọng của nhân loại; và lòng vị tha là liều thuốc duy nhất.
-
Discord is the great ill of mankind; and tolerance is the only remedy for it.

Voltaire

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tha thứvị thaxung đột

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống