Xung đột càng lớn thì thắng lợi càng vinh ...


Xung đột càng lớn thì thắng lợi càng vinh quang.
-
The harder the conflict, the more glorious the triumph.

Thomas Paine

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đấu tranhxung đột

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 29/1/1737
Ngày mất: 8/6/1809
© 2012 Danh ngôn cuộc sống