Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Xung đột càng lớn thì thắng lợi càng vinh ...


Xung đột càng lớn thì thắng lợi càng vinh quang.
-
The harder the conflict, the more glorious the triumph.

Thomas Paine

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đấu tranhxung đột

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 29/1/1737
Ngày mất: 8/6/1809

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống