Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Xem trọng hòa ...


Xem trọng hòa khí.

Ngạn ngữ Nhật Bản

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cư xửthái độ

Tiểu sử

Quốc gia: Nhật Bản
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống