Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Xã hội giờ toàn một bầy thanh nhã được ...


Xã hội giờ toàn một bầy thanh nhã được tạo từ hai thành phần phi thường: những kẻ tẻ nhạt và những kẻ đang buồn chán.
-
Society is now one polished horde, formed of two mighty tries, the Bores and Bored.

Lord Byron

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

xã hội

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 22/1/1788
Ngày mất: 19/4/1824
© 2012 Danh ngôn cuộc sống