Xã hội dựa vào sản xuất chỉ năng suất ...


Xã hội dựa vào sản xuất chỉ năng suất chứ không sáng tạo.
-
The society based on production is only productive, not creative.

Albert Camus

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sáng tạoxã hội

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/11/1913
Ngày mất: 4/1/1960
© 2012 Danh ngôn cuộc sống