Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Xã hội đầy dẫy những điều bí ẩn có ...


Xã hội đầy dẫy những điều bí ẩn có vẻ khó mà giải quyết được. Nó là mê cung hoàn hảo của những mưu đồ.
-
Society bristles with enigmas which look hard to solve. It is a perfect maze of intrigue.

Balzac

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

xã hộihoàn hảo

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 20/5/1799
Ngày mất: 18/8/1850

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nở và củng cố mối quan hệ bạn bè.

Vladimir Ilyich Lenin

© 2012 Danh ngôn cuộc sống