Với tôi thì tôi ưa thói xấu câm lặng hơn ...


Với tôi thì tôi ưa thói xấu câm lặng hơn là đức hạnh phô trương.
-
As far as I'm concerned, I prefer silent vice to ostentatious virtue.

Albert Einstein

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955
© 2012 Danh ngôn cuộc sống