Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Với những người nhút nhát và do dự, mọi ...


Với những người nhút nhát và do dự, mọi thứ đều không thể bởi nó trông dường như không thể.
-
To the timid and hesitating everything is impossible because it seems so.

Walter Scott

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cơ hộido dự

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 14/8/1771
Ngày mất: 21/9/1832

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Chất lượng của khoảng khắc mới là quan trọng, không phải số ngày, hay số sự kiện, hay số người tham gia.

Ralph Waldo Emerson

© 2012 Danh ngôn cuộc sống