Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Với những người nhút nhát và do dự, mọi ...


Với những người nhút nhát và do dự, mọi thứ đều không thể bởi nó trông dường như không thể.
-
To the timid and hesitating everything is impossible because it seems so.

Walter Scott

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cơ hộido dự

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 14/8/1771
Ngày mất: 21/9/1832

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống