Với những người nhút nhát và do dự, mọi ...


Với những người nhút nhát và do dự, mọi thứ đều không thể bởi nó trông dường như không thể.
-
To the timid and hesitating everything is impossible because it seems so.

Walter Scott

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cơ hộido dự

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 14/8/1771
Ngày mất: 21/9/1832

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống