Với một số người, sách giúp cho cuộc ...


Với một số người, sách giúp cho cuộc sống đầy đặn. Với một số người khác, sách chỉ để chất đầy các giá sách mà thôi.

Vasil Levski

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sách

Tiểu sử

Quốc gia: Bulgari
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 18/7/1837
Ngày mất: 19/2/1873

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống