Với mọi vấn đề, luôn luôn có giải pháp ...


Với mọi vấn đề, luôn luôn có giải pháp đơn giản nhất.
-
To every problem, there is a most simple solution.

Agatha Christie

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đơn giảnkhó khăn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 15/9/1890
Ngày mất: 12/1/1976

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống