Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Với lương tâm, quy luật của số đông ...


Với lương tâm, quy luật của số đông không có tác dụng.
-
In matters of conscience, the law of the majority has no place.

Mahatma Gandhi

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lương tâm

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948
© 2012 Danh ngôn cuộc sống