Vinh quang xây trên nền ích kỷ là hối hận ...


Vinh quang xây trên nền ích kỷ là hối hận và xấu hổ.
-
Glory, built on selfish principles, is shame and guilt.

William Cowper

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ích kỷhối hận

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 26/11/1731
Ngày mất: 25/4/1800
© 2012 Danh ngôn cuộc sống