Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Vinh quang nằm trong nỗ lực, không phải kết ...


Vinh quang nằm trong nỗ lực, không phải kết quả, nỗ lực hết mình là thắng lợi hoàn toàn.
-
Satisfaction lies in the effort, not in the attainment, full effort is full victory.

Mahatma Gandhi

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

quyết tâmnỗ lực

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948
© 2012 Danh ngôn cuộc sống