Viết lách, với tôi, chỉ đơn giản là suy ...


Viết lách, với tôi, chỉ đơn giản là suy nghĩ thông qua những ngón tay của tôi.
-
Writing, to me, is simply thinking through my fingers.

Isaac Asimov

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

văn họcviết

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tác gia
Ngày sinh: 2/1/1920
Ngày mất: 6/4/1992

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống