Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Viên đá nhỏ lật đổ cả cỗ xe ...


Viên đá nhỏ lật đổ cả cỗ xe lớn.

Ngạn ngữ Đức

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống