Vì sự thật luôn lạ lùng, còn lạ lùng hơn ...


Vì sự thật luôn lạ lùng, còn lạ lùng hơn là hư cấu.
-
For truth is always strange; stranger than fiction.

Lord Byron

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thật

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 22/1/1788
Ngày mất: 19/4/1824

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống