Vĩ nhân chẳng bao giờ quá chú trọng tới ...


Vĩ nhân chẳng bao giờ quá chú trọng tới cách ăn mặc.
-
Great men are seldom over-scrupulous in the arrangement of their attire.

Charles Dickens

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ăn mặc

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/2/1812
Ngày mất: 9/6/1870

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống