Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Vết thương của tình yêu chỉ có thể chữa ...

Vết thương của tình yêu chỉ có thể chữa lành bởi người gây ra chúng.

Vết thương của tình yêu chỉ có thể chữa lành bởi người gây ra chúng.
-
The wounds of love can only be healed by the one who made them.

Publilius Syrus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Syria
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày mất: 43 AD
© 2012 Danh ngôn cuộc sống