Vẽ rất dễ khi bạn không biết vẽ, nhưng ...


Vẽ rất dễ khi bạn không biết vẽ, nhưng rất khó khi bạn biết vẽ.
-
Painting is easy when you don't know how, but very difficult when you do.

Edgar Degas

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Họa sĩ
Ngày sinh: 19/7/1834
Ngày mất: 27/9/1917
© 2012 Danh ngôn cuộc sống