Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Vẽ rất dễ khi bạn không biết vẽ, nhưng ...


Vẽ rất dễ khi bạn không biết vẽ, nhưng rất khó khi bạn biết vẽ.
-
Painting is easy when you don't know how, but very difficult when you do.

Edgar Degas

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Họa sĩ
Ngày sinh: 19/7/1834
Ngày mất: 27/9/1917
© 2012 Danh ngôn cuộc sống