Vẻ đẹp hiện nguyên hình thì thuyết phục ...


Vẻ đẹp hiện nguyên hình thì thuyết phục hơn bất cứ thư từ giới thiệu nào.
-
Personal beauty is a greater recommendation than any letter of introdution.

Aristotle

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nghệ thuật

Tiểu sử

Quốc gia: Hy Lạp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 384
Ngày mất: 322 BC
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Muốn thành công thì khao khát thành công phải lớn hơn nỗi sợ bị thất bại.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống