Vẻ đẹp hiện nguyên hình thì thuyết phục ...


Vẻ đẹp hiện nguyên hình thì thuyết phục hơn bất cứ thư từ giới thiệu nào.
-
Personal beauty is a greater recommendation than any letter of introdution.

Aristotle

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nghệ thuật

Tiểu sử

Quốc gia: Hy Lạp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 384
Ngày mất: 322 BC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống