Vắng mặt không bao giờ không có lỗi, cũng ...


Vắng mặt không bao giờ không có lỗi, cũng như hiện diện mà không có lý do.
-
The absent are never without fault, nor the present without excuse.

Benjamin Franklin

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
© 2012 Danh ngôn cuộc sống