Văn minh bên ngoài phải nhất trí với văn ...


Văn minh bên ngoài phải nhất trí với văn minh bên trong, thanh khiết và văn nhã bên ngoài ứng với biểu hiện thuần khiết và đẹp đẽ bên trong.

Vissarion Belinsky

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

văn hóa

Tiểu sử

Quốc gia: Liên Xô
Nghề nghiệp: Nhà phê bình
Ngày sinh: 11/6/1811
Ngày mất: 7/6/1848
© 2012 Danh ngôn cuộc sống