Văn học có ý nghĩa rất lớn, nó là gia sư ...


Văn học có ý nghĩa rất lớn, nó là gia sư của xã hội.

Vissarion Belinsky

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

văn họcxã hội

Tiểu sử

Quốc gia: Liên Xô
Nghề nghiệp: Nhà phê bình
Ngày sinh: 11/6/1811
Ngày mất: 7/6/1848

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống