Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Văn hóa: tiếng kêu của con người khi đối ...


Văn hóa: tiếng kêu của con người khi đối diện với số phận.
-
Culture: the cry of men in face of their destiny.

Albert Camus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

số phậnvăn hóa

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/11/1913
Ngày mất: 4/1/1960
© 2012 Danh ngôn cuộc sống