Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Văn hóa: tiếng kêu của con người khi đối ...


Văn hóa: tiếng kêu của con người khi đối diện với số phận.
-
Culture: the cry of men in face of their destiny.

Albert Camus

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

số phậnvăn hóa

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/11/1913
Ngày mất: 4/1/1960

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống