Và với mỗi chuyện tồi tệ vẫn còn có ...


Và với mỗi chuyện tồi tệ vẫn còn có chuyện tồi tệ hơn.
-
And yet to every bad there is a worse.

Thomas Hardy

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lạc quan

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 2/6/1840
Ngày mất: 11/1/1928
© 2012 Danh ngôn cuộc sống