Và người muốn vươn tới những vì sao ...


Và người muốn vươn tới những vì sao thường vấp phải cọng rơm.
-
And he that strives to touch the stars, Oft stumbles at a straw.

Edmund Spenser

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ước muốn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 1552
Ngày mất: 13/1/1599
© 2012 Danh ngôn cuộc sống