Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ưu điểm cũng là khuyết ...


Ưu điểm cũng là khuyết điểm.

Ngạn ngữ Nhật Bản

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Nhật Bản
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống