Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ước mơ cũng tốn nhiều năng lượng như ...


Ước mơ cũng tốn nhiều năng lượng như lên kế hoạch.
-
It takes as much energy to wish as it does to plan.

Eleanor Roosevelt

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giấc mơ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Đệ nhất phu nhân
Ngày sinh: 11/10/1884
Ngày mất: 7/11/1962
© 2012 Danh ngôn cuộc sống